טיולי של״ח

 

של"ח מיועד לכיתות ט' ,י', י"א. פעילות לימודית וחינוכית בביה"ס בתחומי ידיעת הארץ והזיקה אליה תוך שילוב של פעילויות חוץ כיתתיות מגוונות, המפגישות את התלמיד עם הסביבה כמו- כן לימודי של"ח מגבירים את הזיקה לאהבת הארץ הטבע והנוף, מורשת האדם והחברה.