מרכז למידה

מרכז הלמידה נותן עזרה פרטנית לכל תלמיד בכל המקצועות הנלמדים. פתוח משעה 8:00 עד 16:00. אחראית על המרכז שגית ברמוחה ממוחית בלקויות למידה, לירון פרימור וכן בנות שירות וחיילים.