משלחת לפולין

 

משלחת לפולין מיועד לכיתות י"א ו- י"ב. לקראת יציאת המשלחת לפולין, ישנה הכנה למסע ויציאה לסמינר להכנה בגבעת אולגה.

 

 

 

מטרות המסע

  • להכיר את העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים בפולין לפני מלחמת העולם השנייה באמצעות ביקור באתרים ומפגש עם שרידי החיים היהודים ברחבי פולין.
  • לחזק את הקשר של הנוער עם עברו של העם היהודי ולעסוק בזהות ישראלית.

  • לחוש ולנסות להבין את המשמעות והסיבות ההיסטוריות והיקף החורבן והאובדן של הקהילות היהודיות שנרצחו.

  • להכיר את האידיאולוגיה הנאצית ואת המניעים לצמיחתה.

  • להכיר ולהעריך את העמידה האמיצה והמאבק להישרדות.

  • להכיר את מורכבות היחסים בין היהודים לפולנים לאורך ההיסטוריה של העמים.

 

 

לעוד תמונות לחצו על הקישור- תמונות מסע לפולין