קבוצת הנהגה

 

קבוצת הנהגה בכיתה ט' במסגרת שיעורי חברה, ישנה הכנה של התלמידים לקבוצת הנהגה. מיועד לכיתות י'. התלמידים נפגשים עם מדריך הנוער העובד פעם בשבוע בתום יום הלימודים. בקבוצת ההנהגה מתכננים פעילויות שונות לטובת כלל תלמידי ביה"ס: הפעילויות כוללות הפסקות פעילות, הכנת טקסים, הכנת והעברת מסיבות: חנוכה, יום המשפחה ופורים. בנוסף, התלמידים יוצאים ליום עיון של 8 שעות עם הנוער העובד.