תכנית ניפטי

במסגרת תכנית ניפטי ליזמות עסקית למדו התלמידים להכין תכנית עיסקית עבור רעיון שהעלו.

הרעיון הוא ייצור מוצרים לנוי מחומרים ממוחזרים.