״ שבוע ישראלי״

 

 

"שבוע ישראלי" תוכנית פעילות מטעם עיריית תל אביב: התלמידים השתתפו במגוון פעילויות וסדנאות העוסקות בדמוקרטיה, סובלנות וקבלת האחר, תרבות הדיון, שיח דמוקרטי אזרחי, סולם ערכים, דמוקרטיה בישראל, סרטונים, טריוויה וחידונים על הכנסת, הממשלה, זכויות אזרח ודמוקרטיה. פעילות מעניינת וחווייתית זו יוצרת עניין רב, שיתוף פעולה מצד התלמידים, הקשבה ולמידה.