רכז/ת השכבה

 • רכז/ת:

כיתות השכבה

 • יא1
  מחנכ/ת: ירמיהו

 • יא2
  מחנכ/ת: סיון גלר

 • יא3
  מחנכ/ת: מיקי דגן

  כיתת אוטוטק, מיועדת להמשך לימודים יג' טכנאים ו יד' הנדסאים.

מחנכים

יא' 3 - מיקי דגן
יא'2 - סיון גלר
יא' 1 - ירמיהו