מגמת ניהול עיסקי

מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול משאבי אנוש והתחום המסחרי והפיננסי.

מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול משאבי אנוש והתחום המסחרי והפיננסי.

מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול משאבי אנוש והתחום המסחרי והפיננסי.

תלמידי המגמה מתמחים בניהול משאבי אנוש.
חלק מהתמחויות אלה מוכרות בשוק העבודה ומזכות את הבוגרים בסיווג מקצועי מתאים. מטען הידע הרחב שנרכש על ידי הבוגרים, מאפשר להם המשך לימודים באקדמיה בתחומים: כלכלה וניהול, מינהל עסקים, ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ועוד. כל מקצועות המגמה ברמה מוגברת מזכים את בוגריה במקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

בבית סיפרנו תלמידי שכבה י"א יוצאים להתנסות מעשית במקומות עבודה כמו: "בזק" , "חברת חשמל", משרדי  עורכי דין ועוד. מקום העבודה מקנה לתלמידינו לרכוש ידע וניסיון מקצועי שיסיע להם בעתיד. תלמידים מקבלים שכר ותנאים ע"פ חוק.

מבנה הלימודים – מקצועות טכנולוגים המחייבים במגמה = 9יחדות בגרות  

מקצוע א – פיסיקה 30% – 1 יח"ל

מקצוע ב – מנהל וכלכלה כולל יסודות החשבונות.( 5 יח"ל)

מקצוע ג – פרויקט ניהול משאבי אנוש ( 3 יח"ל )