חדש ! המשך לימודים לטכנאים הנדסאים במגמת אוטוטק

 

 

 

חדש במכללה.  המשך לימודים לכיתת יג' טכנאים ובהמשך יד' הנדסאים במגמת אוטוטק התמחות ברכב.