מתוך פעילות בית הספר להכנה לצה״ל, אנו יוצאים עם התלמידים לגדנ״ע-

גדנ"ע= גדודי נוער עברי

שבוע התנסות במחנה צבאי, כחלק מהכנה לשירות צבאי. מטרת הפעילות היא התנסות בחוויה של שהות בבסיס גדנ"ע צבאי כדי להכין ולשפר את הסתגלותם למערכת הצבאית ותקל עליהם את שלב המעבר מהאזרחות לצה"ל. מתוצאות מחקר שערך הצבא עלה כי לחוויית שבוע ההתנסות יש משמעות רבה בהיכרות ילדכם עם המסגרת הצבאית ותקל עליו בשלב המעבר המהיר מאורח החיים האזרחי הבית ספרי למסגרת של חיי צבא. בגדנ"ע, לרוב, מתגלות יכולות מיוחדות של תלמידים המתקשים בביה"ס, פתאום הם בולטים, מובילים ועוזרים לחבריהם.