חינוך חברתי נגד תופעת השיימינג

הפגנת שיימינג

 

ביחד עם התלמידים, הצפנו את הנושאים- שיימינג וחרם חברתי, היה דיון בכיתה, המצאנו סלוגנים והכנו שלטים להפגנה נגד שיימינג.