חינוך חברתי

החינוך החברתי בקמפוס מקדם ומטפח את תחושת השייכות של התלמידים.ות לחברה הישראלית

ומסייע לפיתוח זהותם האישית והחברתית.

זאת מתוך מטרה שיהיו אזרחים מעורבים ומשמעותיים בחברה הישראלית,

יתרמו ממנה ויתרמו לה ויהיו אנשים בעלי עולם ערכים דמוקרטיים וליברליים.