מעורבות חברתית

חינוך חברתי נגד תופעת השיימינג

הפגנת שיימינג   ביחד עם התלמידים, הצפנו את הנושאים- שיימינג וחרם חברתי, היה דיון בכיתה, המצאנו סלוגנים והכנו שלטים להפגנה נגד שיימינג.    

מעורבות חברתית

  מעורבות חברתית– מיועדת לכיתות י'- י"ב. ( ע"פ דרישות משרד החינוך ) התלמידים משתתפים בפעילויות שונות וחווייתיות הן קבוצתיות ופרטניות....