בגרות טכנולוגית להמשך לימודים לקראת טכנאים הנדסאים

   

תלמידי ביה"ס ניגשים בכיתות יא' ו יב' למבחני בגרות. כל תלמיד לפי יכולתו ורמתו.