שנת לימודים מוצלחת לכל תלמידי ביה"ס ולצוות המורים והעובדים – שנה טובה