ההרשמה לשנת הלימודים הבאה החלה!

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה החלה!

לפרטים פנו למזכירות בית הספר למספר 03-5627231

או במייל : daliad@amalnet.k12.il